Welkom

 

Het IOPC is een vrijgevestigde praktijk van gespecialiseerde psychologen en psychotherapeuten in Soesterberg en biedt:

Psychotherapie en psychologische hulp voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Behandelmogelijkheden: Individueel, relatie, gezin. Ook coaching en supervisie voor professionals. Psychologisch en didactisch onderzoek zijn mogelijk, mits deze deel uitmaken van de behandeling. 

 

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekering:

Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg) - lichte tot intensieve psychische klachten; 5-12 sessies worden vergoed afhankelijk van uw polis. 

Specialistische GGZ (tweedelijns psychologische zorg)  - psychotherapie voor complexe psychische klachten wordt geheel vergoed. 

Een verwijzing door uw huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of schoolarts is nodig. Uw arts geeft de "zorgvraagzwaarte" aan.

Kinderen en jeugdigen (tot en met 18 jaar).  Met de volgende gemeenten heeft het IOPC een contract: Amersfoort, Baarn, Bunschoten,  Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De behandeling wordt vergoed door de gemeente waarin u woont.

 

U kunt telefonisch aanmelden of online op deze website.

De behandelaars van het IOPC werken cliëntgericht en oplossingsgericht. De aanmeldingsklachten worden met u doorgesproken en de veranderwensen en doelen voor de behandeling worden samen met u vastgesteld. Bij de behandeling van kinderen en jongeren worden ouders/opvoeders betrokken. 

 

Het IOPC streeft naar een korte wachttijd. Op dit moment kunt u binnen ongeveer acht weken terecht voor een eerste gesprek.

Bereikbaarheid secretaresse voor informatie en aanmelding: dagelijks van 09.00-14.00 uur. Telefoon: 085-877 1433.

 


VOPN LID 80X56BIG registerNVVP-visitatielogo