Doel

In een psychologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden.
Bijvoorbeeld een gesprek (interview), of het afnemen van tests waaronder vragenlijsten.
Hierdoor krijgt u zicht op uw capaciteiten, persoonlijkheid, vaardigheden en
beperkingen. De uitslag kan van belang zijn voor het formuleren van behandeldoelen
of een advies inhouden voor vervolgbehandeling. Er zijn meerdere soorten onderzoek:

Persoonlijkheidsonderzoek

Hierbij gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken.
Op basis hiervan kunnen wij een uitspraak doen over uw sterke en minder sterke kanten
en daarmee over uw psychische belastbaarheid.
Het is belangrijk te weten hoeveel druk u aan kunt en wat de gevolgen kunnen zijn
van een te hoge mate van stress voor uw psychisch evenwicht. Met een psychologisch
onderzoek is het vaak mogelijk uw problemen en uw manier van omgaan met
spanningen te onderscheiden. Daarnaast proberen wij na te gaan op welke manier uw
persoonlijke levensloop het huidig functioneren beïnvloedt.

leary

Neuro-psychologisch onderzoek


informatie over allerlei functies die wij vaak aanduiden als ’cognitieve functies’.
Voorbeelden hiervan zijn het geheugen, het concentratievermogen, de waarneming,
taalfuncties en ruimtelijk inzicht evenals het probleemoplossend vermogen en sociaal
inzicht. Vaak krijgen wij tegelijkertijd informatie over capaciteiten, vaardigheden en
intelligentie.

Intelligentie-onderzoek


MetI behulp van een capaciteitentest krijgt u zicht op uw cognitief functioneren.
De sterke en minder sterke kanten van uw denkvermogen worden in kaart gebracht.

Hoeveel tijd neemt een psychologisch onderzoek in beslag?

De tijdsduur van een onderzoek varieert. Vaak neemt een onderzoek een hele ochtend

of middag in beslag. Een uitgebreid onderzoek kost meer tijd, hierover maken wij duidelijke
afspraken met u. Als het onderzoek een groot deel van de dag in beslag neemt, vragen wij
u om een lunchpakket mee te nemen voor een korte pauze tussen de middag.
Tijdens het onderzoek bieden wij u koffie of thee aan.